TANIM

Doğanın, eşyanın veya insanın resimlerini kendi algıladığı şekli ile soyut veya somut bir yaklaşımla yansıtan kişidir.

GÖREVLER

▪ Yapacağı resmin konusu ve niteliğine uygun araç ve gereçleri hazırlar,
▪ Çizeceği objeye göre ışık yönünü ayarlar,
▪ Palet veya değişik maddelerden hazırlanan yüzeyler üzerinde boyaları karıştırarak istediği rengi oluşturur,
▪ Seçilen yüzey üzerine eskiz (taslak resim) çalışmaları yapar,
▪ Hazırlanan boyaları yüzey üzerine fırça ile sürer veya karakalemle çizer,
▪ Eserlerini galeri ve sergilerde teşhir eder.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

▪ Resim sehpası, palet, tuval,
▪ Sentetik ve su bazlı boyalar, akrilik, guaş boya, çeşitli ebatta fırçalar,
▪ Kağıt üzerine yapılan çalışmalarda karakalem, pastel, gazlı ve mürekkepli kalemler.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

▪ Ressam olmak isteyenlerin;
▪ El becerisi gelişmiş,
▪ İmgelem (Bir nesneyi, o nesne olmaksızın tasarlama gücü) gücü yüksek,
▪ Şekiller arasındaki fark ve benzerlikleri görebilen,
▪ Renkleri ayırdedebilen,
▪ Yaratıcı, yeniliklere açık
kimseler olmaları gerekmektedir.
El ve gözlerdeki özürler mesleğin yürütülmesini engeller.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Ressamlar çalışmalarının büyük bölümünü atölyede gerçekleştirirler. Zaman zaman dışarıda da çalışabilirler. Çalışma ortamlarında kullandıkları boyaların kokusu vardır. Çalışmaları sırasında genellikle yalnızdır. Meslektaşları, müşterileri, resim galerileri yetkilileri ile iletişim içindedir.

MESLEK EĞİTİMİ

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi aşağıdaki üniversitelere bağlı Güzel Sanatlar Fakültelerinin "Resim" bölümlerinde verilmektedir.

▪ Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Atılım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Çanakkale Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Doğuş Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Karabük Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
▪ Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKEN DERSLER

▪ Sanat Tarihi,
▪ Türkçe,
▪ Resim.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
▪ Lise veya dengi okul mezunu olmak,
▪ Yükseköğretime Geçiş Sınavında (YGS) herhangi bir puan türünden barajı aşarak başarılı olduktan sonra, ilgili üniversitece yapılacak olan özel yetenek sınavında girmeleri ve başarılı olmaları gerekmektedir.
▪ ÖSYM tarafından yapılan (YGS) sınav barajını geçen adaylar daha sonra ilgili üniversitelerin belirlediği tarihlerde yapılan yetenek sınavı ve mülakata sonuçlarına göre üniversitelerde bu bölümlere yerleştirilmektedirler.

Ancak kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansları azalmaktadır

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 4 yıldır.

Meslek eğitimi hem teorik hemde uygulamalı olarak yapılır. Teorik dersler; sanat tarihi, fotoğraf, teknik resim, Türk ve dünya resim tarihi, uygarlık tarihi, antik çağdan günümüze sanatın tüm estetik kurumlarının genel çizgileri ile tanıtılması ve kuramlar arası ilişkiler. Temel resim eğitimi, mesleki bilgisayar, temel grafik eğitimi, tipoğrafi özgün baskı resim, mitoloji, sanat sosyolojisi, resim (öz.bas.res.) ana sanat dalı, sanat eserlerini inceleme. Pratik dersler; Atölye dersleri, resim, fresko, özgün baskı, vitray, insan vücudunun anatomik ve optik görüntüsünün çizgi, leke yolu ile araştırılarak kavranması.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara lisans diploması ve "RESSAM" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞBULMA OLANAKLARI

Resim dalında öğrenim yapmış kişiler, serbest sanatçı olarak çalışabilirler. Ülkemizde bugün geçmişe oranla sanat pazarı-resim piyasası oluşmuştur. Ayrıca bu kişiler Kültür Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde veya kamu ve özel sektör kuruluşlarında sanat danışmanı olarak çalışabilirler, öğretmenlik sertifikası almış olanlar ortaöğretim veya yükseköğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar kurumu kredilerinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Ressamlar çalıştıkları işletmelerin yapısı ve kendi özelliklerine göre asgari ücretin 3-5 katı ücret alabildikleri gibi, özgün çalışmaları neticesinde yaptıkları tablolarına yüksek fiyatlarla alıcı bulabilirler.

MESLEKTE İLERLEME

Dört yıllık lisans eğitiminden sonra kendi alanlarında mastır ve doktora eğitimi alarak kariyerlerini yükseltebilirler, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.

BENZER MESLEKLER

▪ Karikatürist,
▪ Grafiker,
▪ Heykeltıraş.

EK BİLGİLER

İŞ GÜVENLİĞİ

Kimyasal maddelerle çalışıldığından iş güvenliğine azami özen gösterilmelidir.