Alchera, Avustralya Aborjinlerinin inancına göre dünya yaratılmadan önce her şeyin ve herkesin fiziksel olarak değil ruhsal olarak var olduğu düş zamanına verilen addır.

Medeniyet tarafından yok edilmeden, değiştirilmeden önce en ilkel ve basit biçimiyle yaşanan kültürün en önemli parçası. mülkiyet kavramının olmadığı bir değerler bütününden oluşan Aborjin kültüründe karmaşa kuramı en temel nokta olarak görülmektedir. Bu kurama göre, herhangi bir zamanda herhangi bir yerde olmuş olan bir olay başka bir şeyi etkilerya da onun nedenlerinden biri olur.

Aborjin inancına göre tüm bu neden-sonuç ilişkisinin temelleri geriye yönelik izlendiğinde alcheraya (düş zamanı) ulaşılır.

Düş zamanının halen var olduğuna ve buna yalnızca kehanetlerin anlamlarını çözmek,hastalıkların ortaya çıkış nedenlerini anlamak gibi ruhani amaçlar için ulaşılabildiğine inanılır.