Vergi Usul Kanunumuzun 220. maddesi çerçevesinde aşağıda yazılı defterlerin tasdik ettirilmesi zorunludur.

- Yevmiye defteri
- Envanter ve bilanço defteri
- İşletme hesabı defteri
- Serbest meslek kazanç defteri
- Çiftçi İşletme Defteri
- İmalat ve üretim defteri
- Yabancı nakliyat kurumlarının hasılat defteri

Defter-i kebir, yukarıdaki maddeler içinde yer almamıştır. O halde yasal olarak tasdike tabi değildir. Ancak unutulmamalıdır ki tasdike tabi olmayan bir defter usulüne göre tasdik ettirildiğinde daima sahibi lehine bir ispat aracıdır.