Karakter (Character)
İşletme yönetiminin güvenilirliğini ve dürüstlüğünü ifade eder, işletmeye daha önce icra takibi yapılmış mı, işletme başka bankalardan aldığı kredileri zamanında ödemiş mi, senetleri protesto edilmiş mi gibi soruların cevabı işletmenin güvenilirliği hakkında bilgi vermektedir.

Kapasite (Capacity)
Kredi talebinde bulunan işletmenin karakteri ne kadar iyi olursa olsun işletmenin kapasite yönünden sorunları varsa kredinin geri ödenmesinde sorunlar olacaktır. Bu nedenle kredi talebinde bulunan işletmenin, alacağı krediyi ve faizlerini zamanında ödeyebilecek bir satış düzeyini sağlamaya yetecek kapasitesi var mı. Varsa da kapasitesini ne oranda kullandığı da kredi değerlendirmesi açısından önemlidir.

Kefil veya Kefalet (Colleteral)
Kredi talebinde bulunan işletmenin uygun bir kefilinin veva teminatının olması kredi talebinin karşılanmasına kolaylık sağlayabilecektir.

Kapital (Sermaye) (Capital)
İşletmenin ortaya çıkacak muhtemel risklerden kaynaklanabilecek kayıplan karşılayabilecek özkaynağa (sermaye) sahip olması, kredi talebinin karşılanması için oldukça önemlidir. Kısacası işletmenin yeterli miktarda özkaynağa sahip olmasını ifade eder.

Koşullar (Conditions)
Kredi talebinde bulunan işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü ekonomik ortam ve içinde bulunduğu sektörün koşulları kredi değerlendirilmesinde önemli bir yere sahiptir.

5K Kuralında bazı kaynaklarda koşullar verine kazançlar ifadesi de kullanılmaktadır. Kazançlar isletmenin kazanma veya kar sağlama potansiyelinin ortaya konulmasıdır.