Değirmenci çok mutlu, çok neşelidir,
Değirmenin sesi ne güzeldir.
Bir eli tokmaktadır, bir eli çuvalda,
Sağ ayak önde, solu arkada.