Aksaray'dan geçer iken çevirdiler yolumu
Zaptiyeler bağladılar kolumu

Balat uğramaz
Doğru Fener
On paraya
Nane şeker
Of of of of