Bir lider seçilir.
Bu lider, herhangi bir yöne doğru yürür ve" Kim benimle ördek ( Ayı,Tilki, Geyik ) avlamaya gelir ?" der.

Bütün çocuklar arkasına dizilir ve aynı şekilde lider (avcıyı) izlerler.
Avcı dönüp hepsini görünce silahını onlara çevirir ve " Bumm " der.
Bunun üzerine ayaktaki çocuklar koşarak kendi yerlerine otururlar.
Kim yerine önce oturmuşsa bir dahaki sefere o lider ( Avcı ) olur.