Birbirine paralel olmayan iki çizgi çizilir.
Bir ucun açıklığı 50 cm, diğerinin ise 2 metre kadardır.
Öğrenciler tek sıralı derin kolda dizilir.
Çocuklar önce dar yerden atlamaya başlarlar.
Atlayanlar sona kadar devam ederler.
Atlayamayanlar yeniden kendilerini denerler