Önce çocuğuna bir hayvan ismi söyle. Örneğin bu hayvan kedi olsun. Çocuğundan kedi kelimesinin son harfi olan -i harfi ile başlayan bir hayvan bulmasını söyle. Çocuğun "inek" gibi -i harfi ile başlayan bir hayvan söylerse, sen de inek kelimesinin son harfi olan -k harfi ile bir havyan söyle ve oyun böyle devam etsin. Takıldığı yerlerde yardımcı olmayı unutma!

Çocuğuna ne kazandırır?

Harf bilgisini edinme
Harf-ses ilişkisini güçlendirme
Kelime dağarcığını genişletme