Daldan düştü beş elma(beş parmak gösterilir)
Birisini aldı Rüya
Kaldı dört elma(dört parmak gösterilir)
Birisini aldı Oya
Kaldı üç elma(üç parmak gösterilir)
Birisini aldı Mustafa
Kaldı iki elma(iki parmak gösterilir)
Birisini aldı Büşra
Kaldı bir elma(bir parmak gösterilir)
O da armağan tüm çocuklara