-Onu çok dikkatli kazrım
(Parmaklar tırmık gibi yapılır.)
-Çiçek tohumlarını buraya ekerim
(El ile tohum ekme hareketi yapılır.)
-Yağmur yağacak
(Ellerle yağmur hareketi yapılır.)
-Güneş açacak,
(Eller yanlara ve havaya kaldırılır.)
-Benim tohumlarım gittikçe büyüyecek
(Parmaklar önde birleştirilir,
Baş öne eğilir, yavaş yavaş kaldırılır.)
-Çiçek açacak
(baş üzerşnde iki eln tabanları birleştirilerek
Açma hareketi yapılır.)
-Kış geleccek,
-Çiçeklerim tohumlarını saklayıp
(İki elin parmakalrı birleştirilir
Yavaş yavaş kollar indirilir.)
-Kuş uykusuna yatacak