Bir köpek varmış (Sağ ve sol elin işaret parmakları başın iki yanına getirilerek köpeğin kulakları gibi yapılır)
Kulübede yaşarmış.(Sağ ve sol el kulübe gibi yapılır)
Bir ses duyunca kulaklarını diker (Sağ ve sol elin işaret parmakları dimdik tutulur)
Havlamaya başlar (Havlama taklidi yapılır)