• Çocukların yeni kelimeler öğrenmesini kolaylaştırarak dil gelişimini destekler.
  • Çocukların hayal gücünü geliştirir.
  • Sözle hareket arasındaki uyumu sağlar.
  • Eğlenceli vakit geçirirler.
  • Taklit yetenekleri gelişir.
  • Parmak kasları gelişir.
  • Hareketli çocukları sakinleştirir.
  • Çocukların el-göz koordinasyonu kurmalarına, yeni kelimeler öğrenmelerine ve dinleme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur.
  • Çocukların sözcüklerle hareket arasında ilişki kurmalarını sağladığı için onları yaratıcı dramatizasyona hazırlamada önemli rol oynar.
  • Çocukların birçok kavramı öğrenmesinde etkilidir (büyük, küçük, uzun, kısa, , sayı, yön vb.)
  • Çocukların küçük kas gelişimi, sosyal-duygusal gelişim, kavram gelişimi, bellek becerilerinin gelişimini destekler.