Sar sar sar makarayı
(eller önde tutulur birbiri çevresinde döndürülür)
Çöz çöz çöz makarayı
(tersi yapılır)
On kiko pekmez
(iki el on parmak açılır ileriye uzatılır)
Yala yala bitmez
(avuçları yalama öykünmesi yapılır)
Beşi sana
(beş parmak açılır öne uzatılır)
Beşi bana
(beş parmak açılır göğse konur)
Kızlar şap şap şap
Erkekler şap şap şap
Aslan geliyor kaplan geliyor tıp.