Çocuklar arasından gönüllü bir ebe seçilir. Gözleri bağlanır. “Arkadaşlarından biri karşına gelecek, onu yüzünden, saçlarından, sesinden tanımaya çalışacaksın. Eğer tanıyamazsan ona Öt kuşum, öt! diyeceksin. Böylece sesinden tanımış olacaksın” denir.

Daha sonra ebe gözü bağlı olarak karşısına gelen oyuncunun önce kız mı, erkek mi olduğunu elleriyle saçlarını yoklayarak öğrenir. Sonrasında “Öt kuşum öt!” diyerek sesinden kim olduğunu tanımaya çalışır.

Not: Bazı çocuklar gözlerinin bağlanmasından rahatsızlık duyabilir. Bu konuda duyarlı olmanız gerekir.