Öğretmen kısa bir giriş yaparak, yangınla ilgili bazı adları çocuklara tanıtır. Gerekirse birkaç olay da anlatır. Öğretmen “Çocuklar, yangın söndürme oyununda bazı sözcükler geçecek, o zaman siz de bununla ilgili hareketleri taklit edeceksiniz” der.

Örneğin;
-İtfaiye (ya da yangın söndürenler)dersem, iki el baş üstüne konacak,
-Hortumla su sıkıyorlar, dediğimde, hortum tutuluyormuş gibi, gövde öne bükülür, su sesi çıkarılır.
-Balta (Sağ el omuz hizasına getirilir)
-Kazma (İki elle yer kazılıyormuş gibi hareket edilir)
-Kova ile su taşıma (Kollar aşağı sarkmış, gövde sola sağa bükülür)
-Yangın söndü: (Hep beraber el çırpılır).

Not: Öğretmen hikaye içinde yangınla ilgili daha birçok söz ve hareketleri dramatize edebilir.