Oyun Açıklaması;

Çocuklar tek sıra olurlar. Birbirlerinin bellerinden tutarlar.
En öndeki bekçi olur. Bir kişide bekçinin karşısına geçer, tilki olur.
Grubun sonundaki çocuk tavuktur. Tilki tavuğu yakalamaya çalışır. Çocuklar bekçiye yardımcı olur. Birbirlerinin bellerini bırakmadan yakalanmamaya çalışırlar. Tilki tavuğu yakalarsa tavuk tilki, tilki de bekçi olur

Oyunun kazanç ve getirileri;

♦ Sosyal olarak gelişirler ve arkadaşlık duyguları pekişir.

♦ Dikkat ve yoğunlaşma yetileri artar.

♦ Oyun hareketli bir oyun olduğu için bedensel gelişimlerine katkıda bulunur.

♦ Çocuklar grup içerisinde hareket etmeyi ve bir grubun parçası olmayı öğrenirler.

♦ Hız ve hızlı bir şekilde düşünme yeteneği kazanırlar.

♦ Yarışma bilinci oluşur ve başarmak için mücadele etmeleri gerektiğini öğrenirler.