Bu bir top ( Bir elin işaret parmağı ile baş parmağı birleştirilir.)

Bu da bir top ( İki elin bütün parmakları karşılıklı birleştirilir.)

Ve işte kocaman bir top daha (Kollar başın üstünde daire yapılarak birleştirilir.)

Haydi sayalım toplarımızı

Bir…iki…üç… (Birinci, ikinci, üçüncü, hareketler sırasıyla yapılır.)