Kaynaklarda Enûş (a.s.)'ın Şit (a.s.)'ın oğlu olduğu belirtilmektedir. Hz. Enûş'ün hayatı hakkında ayrıntılı bilgi tespit edilememiştir. Ancak İbnü'l-Esir'in belirttiğine göre Hz. Enûş, Hz. Şit (a.s.)'m oğlu olup, onun ölümünden sonra vasiyeti üzerine halkının yönetimini ele almış ve 705 yıl yaşamıştır.

1316/1898 tarihli Salnâme-i Diyarbekir'de, Diyarbakır'da kabri bulunan Peygamber, sahabe ve evliyaya ait türbelerin anlatıldığı kısımda, Nebî Enûş (a.s.)'un peygamber ol*duğu bilgisi ile birlikte Şit aleyhisselâmın oğlu olduğu ve Ergani'nin Kızılca (Otluca) köyünde medfûn olduğu da belirtilmektedir. Buna karşın bazı kaynaklarda Enûş isimli bu kişinin Peygamber olmadığı sadece hükümdar olduğu ileri sürülmektedir.

Türbede medfûn şahsın kimliği ve peygamber olup olmadığı hakkında Diyarbakır Salnameleri dışında başka bir eserde bilgiye ulaşılamamıştır. Buna karşın bölgede bu yapı, peygamber türbesi olarak bilinmekte ve ziyaret edilmektedir. Bu türbe sebebiyle olsa gerek Ergani ve çevresinde Enûş ismine rastlanılmaktadır.

Enûş Peygamberin türbesi, Ergani İlçesinin 17 km. güneybatısında Kızılca yeni ismi ile Otluca Köyü'nde bulunmaktadır. Burada bulunan ziyaretgâh, kümbet şeklindeki bir türbeden ibarettir. Türbe, köyün batısında cami ile aynı avlu içerisinde yer almak*tadır. Kümbetin kitabesinden ve yapı malzemesinden sonradan bakım ve onarımdan geçtiği anlaşılmaktadır.

Türbe iki kısımdan oluşmaktadır. Türbe binasına doğudaki giriş kapısından girilmektedir. Kümbetin içinde bulunan taşta "Yerd b. Mehlail b. Kinan b. Enûş b. Şit b. Âdem" yazdığı ifade edilmektedir. Burası, arkeolojik kazılarda milâttan önce 7500-6500 yılları arasındaki döneme ait kalıntıların bulunduğu Sesverenpmar Köyü yakınlarında Çayönü antik kazı alanına çok yakındır. Mülkiyeti köy tüzel kişiliğine ait olan türbe sürekli ziyarete açıktır. Yıl boyu ortalama ziyaretçi sayısı üç bindir.