Bir kimseyi ya da bir şeyi kutsal sayan, ona dokunulmasını, onun kullanılmasını yasaklayan dinî inanış. Tabu, Polinezya dilinde "kutsal" anlamındadır. Polinezyalılara özgü olmakla birlikte, bu deyim, dinî yasak inancını dile getirerek genel bir karakter kazanmıştır. Bu inanış, bütün animist topluluklarda ortaktır; hatta günümüz toplumlarının bazılarında da izlerine rastlanır. Dinî yasaklar, kutsal olana saygı ve kutsal olandan korku temeline dayanır ve bazı görüşlere göre din kurumunun temellerini oluşturur. Tabu inancı, insanın doğa olaylarını açıklayamamasından doğmuştur ve getirdiği yasaklar iki temel yasakta toplanabilir. Kutsal olanla kutsal olmayan aynı yerde ve aynı zamanda bulunamaz. Tabu inancını ilkin J. Cook, 1777'de Tongo Adası'nda saptamıştır.

ansiklopedim