Sayı bakımından tek (bir tane) varlığı bildiren adlar.
Örneğin; Lâmba yanınca odanın içi aydınlandı.

Bu tümcedeki “lâmba” ve “oda” sözcükleri tekildir; çünkü bir tane lâmbayı ve bir tane odayı anlatmaktadır.