Kırıklarda ilkyardım nasıl yapılmalı, nelere dikkat edilmelidir?
  • Hayatı tehdit eden yaralanmalara öncelik verilir,
  • Hasta/yaralı hareket ettirilmez, sıcak tutulur,
  • Kol etkilenmişse yüzük ve saat gibi eşyalar çıkarılır (aksi takdirde gelişebilecek öden doku hasarına yol açacaktır,)
  • Tespit ve sargı yapılırken parmaklar görünecek şekilde açıkta bırakılır. Böylece parmaklardaki renk, hareket ve duyarlılık kontrol edilir),
  • Kırık şüphesi olan bölge, ani hareketlerden kaçınılarak bir alt ve bir üst eklemleri de içine alacak şekilde tespit edilir. Tespit malzemeleri, sopa, tahta, karton gibi sert malzemelerden yapılmış olmalı ve kırık kemiğin alt ve üst eklemlerini içine alacak uzunlukta olmalıdır,
  • Açık kırıklarda, tespitten önce yara temiz bir bezle kapatılmalıdır,
  • Kırık bölgede sık aralıklarla nabız, derinin rengi ve ısısı kontrol edilir,
  • Kol ve bacaklar yukarıda tutulur,
  • Tıbbi yardım istenir (112).