L-arjinin protein sentezine katılan şartlı bir esansiyel aminoasittir.

Arjinin lipid metabolizmasını durdurmadan kan glukoz seviyesini kontrol eden hormonlara etki eder ve egzersiz sırasında glikojenin tükenmesini geciktirir. Yani arjininle birlikte alınan karbonhidratın daha uzun süreli egzersiz için fayda sağlayabileceğini söyleyebiliriz.

Arjininin ergojenik destek maddesi olarak sporcular tarafından kullanılmasının en önemli sebeplerinden biri büyüme hormonu sentezi üzerine olan etkisidir. 2 haftalık arjinin suplementinin büyüme hormonunda önemli bir artışı sağladığı görülmüştür.

Arjinin ayrıca nitrik oksit oluşumunda tek substratdır. Yani nitrik oksitin sentezi arjinin olmadan gerçekleşmez. Nitrik oksit endotel kaynaklı gevşeticidir. Kan damarlarında. Vazodilatasyona (damarların genişlemesi) yol açar.