Dinler nerede doğdu tarihini kısa açıklarmısınız.
Dünyadaki bütün büyük dinler Asya’da doğmuştur. Bunlardan üçü Musevilik, Hristiyanlık ve İslam Asya’nın batısında, aynı bölgede başlamıştır. Dünyanın her yerinde insanlar kendilerinden daha büyük güçlere taptıkları inanç sistemleri kurmuşlardır. İlk dinler doğa güçleriyle Güneş, Ay, rüzgâr, su, kayalar, ağaçlar ve hayvanlarla ilgiliydi. Hinduizm, Asya inançlarının en eskisidir. Gıdaları,

davranışları, törenleri ve hatta insanların yaptığı işleri düzenleyen pek çok Hindu

tanrısı ve kuralı vardır. Hindu tanrılarının heykelleri enerji doludur. Dört kollu Vişnu, evrenin koruyucusudur. Şiva’yla beraber Vişnu, Hinduizm’in iki esas tanrısından biridir. Budizm Hindistan’da M.Ö. yaklaşık 500 yılında başlamış ve daha sonra misyonerler aracılığıyla Burma ve Çin’e yayılmıştır. Doğduğu yer olan Hindistan’da Budizm hemen ölmüştür.

Kısa Bilgi
Hindu hacılar kutsal Ganj Nehri’nde yıkanır. Bu gelenek günümüzde de devam ettirilmektedir.