Tarih Nedir?
Bizden çok önceleri de kendilerine bu soruyu soranlar çok olmuştur. Tabi ki hepsinin verdiği cevaplar birbirinden farklıdır. Çünkü dönemleri gereği yoğunlaştıkları alanlar ve yaşayış biçimleri, tarih nedir sorusuna verdikleri cevaplara da açıkça yansımıştır. Ama genel bir tanım yapmak gerekirse:

Tarih, geçmişte yaşamış insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini sosyal, kültürel, iktisadi, siyasi vb. faaliyetlerini yer ve zaman belirtilerek o yer ve zamanın koşulları göz önüne alınarak, bir sebep-sonuç ilişkisi içerisinde, kaynaklara dayanarak inceleyen sosyal bilim dalıdır.

Tarihin Konusu Nedir?
İnsanoğlunun etkilediği ve etkilendiği her şey tarihin konusudur. Birbirleriyle olan etkileşimleri, yaşam biçimleri, siyasi örgütlenmeleri, zaman ve olaylar karşısında toplumun yaşadığı değişimler de sayabiliriz. Doğa olayları başlı başına tarihin konusu değildir. Lakin doğa olayları sonucu yaşanan can ve mal kayıpları, göçler ve gerçekleşen faaliyetler tarihin konusudur. Örnek vermek gerekirse, herhangi bir yanardağın patlaması tarihin konusu değilken yanardağın patlaması sonucu yaşanan can ve mal kayıpları insanı etkilediği için tarihin konusudur.

Tarih Biliminin Yöntemi Nedir?
  • Yöntem, herhangi bir olayın ortaya çıkmasında izlenmesi gereken yol anlamındadır.
  • Tabii bilimlerde deney ve gözlem yapılırken, tarih biliminde bu söz konusu değildir. Olaylar bir kere yaşanır.
  • Tarih, belgelere dayalı olarak olayları din, dil, ırk, mezhep, ideoloji vb. gözetmeksizin inceler. Mekanı, zamanı, ve şahısları tespit eder.
  • Tarih belgelerin yorumlanması ile anlam kazanmaktadır. Tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler vardır.