Med cezirler vardı zihninin dalgalarında otuz uzun gün süren… Şimdi bir mesel dolanıyor diline…İçinde iyimser cümlelerin birbiri ardına sıralandığı… İdrak etmeye başladın artık hayatın ne kadar kısa olduğunu…Ne yapmak istiyorum? Düşüncelerim ve eylemlerim aynı payda da buluşuyor mu? İrade ve beyanım birbirine ters köşe mi yapıyor? Yanıtlamaya istediğin sorudan başlayabilirsin.