(Okuma Araştırmasının Temel Bulgularına ve Yazarlara Göre, Çocukların da Yetişkinlerin de Kitap Okumasını Gerektiren 40 Neden)

Soru: “Çocuklar niye kitap okusun? Biz neden okuyalım?”

Yanıt:

1-Yaşı büyürken aklının da büyümesi, boyu uzarken aklının da uzaması için…

2- Zekalarının daha işlek, kavrayışlarının daha çabuk olması için…

3-Bilmenin yüksek sevinçlerini yaşamak,(Albert Bayet) kendi iplerimizi kendi elimize almak için…

4-Ruhça yücelmeleri, kafaca zenginleşmeleri için…

5-Yüzlerce gözü olması, olayları bütün yönleriyle görebilmesi için…

6-Yaşamlarına, yemek içmek dışında daha yüce bir anlam kazandırmak için…

7-Varlığımızın darlığından kurtulmak, yaşayamadığımız yaşamları yaşamak genişlemek,zenginleşmek, ömrümüzü uzatmak için (Suut Kemal Yetkin) …

8- Yaşamı genişleten öğelerin başında geldiği, kişiyi bilge yaptığı, ona onur ve erdem kazandırdığı için (Adnan Binyazar) …

9-Soyutlama yapabilmek, bir olayı olmadan önce beyinlerinde olmuş gibi canlandırabilmek ve önlem alabilmek için…

10-Empati kurabilmek, kendimizden çıkıp ötekini anlayabilmek, başkalarının yaşamlarına da saygı duyabilmek için…

11- Beynimizin sınırlarının, dilimizin sınırları olması , dünyanın da aslında bir kitap olması ve okumayana bir şey verememesi nedeniyle…

12-Kendi yolumuzu bulmada, kendi eleştiri yeteneğimizi geliştirmede, kitle iletişim araçlarının genel çıktıları arasından akıllıca seçim yapabilmek için (Richard Bamberger) …

13- Tüm insan büyüklerinin savunduğu ortak gerçeği-insanın çalıştığı ölçüde yükselen, yediklerini hak eden, kimsenin hakkını yemeyenin insan olduğu gerçeğini- öğrenmek için (İsmail Hakkı Tonguç)…

14- Zeka yaşının takvim yaşıyla birlikte büyümesi için…

15-Yaşamı kolaylaştırmak ve güzelleştirmek amacında, okul eğitimi zavallı denecek kadar gülünç kaldığı için (Shakespeare)…

16- Ademin hayvanlığı yemekle, insanlığı okumakla kaim (olası)olduğu için(Namık Kemal)…

17-İki ayağı üstünde yürüyen cesetler, leşler (Necip Fazıl Kısakürek) olmamak için…

18-Gözleri kapalı bostan beygiri gibi, bir ömür boyu karanlık kuyunun gıcırdayan dolabını çevirip durmamak için (İlhan Selçuk)…

19-İnsanlık tarihine ve yaşayışına biçim veren, sosyal olayların nedenlerini anlatan bilim yasalarını küçük yaştan başlayarak öğrenmek için (İlhan Selçuk)

20-Kendisine yatırım yapabilen, kendini geliştirebilen, sorumluluk bilinci de demokrasi bilinci de gelişmiş bireyler olmak için (Halim Bahadır)…

21- Televizyon ve internet çağında, ekranların ayartıcı ve baştan çıkarıcı etkilerinden korunabilmek için…

22-Televizyon ve internet ağalarının görsel şiddet ve cinsel istismar içeren bazı izlencelerini ‘veto’ edebilmek için (İM Medya Bildirisi)…

23- Geleceğin toplumunun, ‘öğrenen toplum’ olacağı öngörüsüne göre kendilerini ‘güncelleyebilmeleri’ için…

24- Okulla sınırlı öğrenme ezberinden(paradigmasından), ‘yaşam boyu öğrenmeye’ geçmek için…

25-Dünyada hiçbir dostun insana kitaptan daha yakın olamayacağı için…

26-Yalnızlıkta, dost ve arkadaş yokluğunun yerini ancak kitaplar tutabildiği İçin

27-Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızla konuşmaktan aldığımız zevki alabilmek için(Hasan Ali Yücel)…

28-Dünyalarının sınırlarını genişleterek, insanların daha iyi bir yaşam için verdiği mücadelenin önemini, büyüklüğünü anlamak için( Maksim Gorki)…

29-Sıkıntımızı unutmak, donuk hayatımıza biraz renk, biraz ışık vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için(Suut Kemal Yetkin)

30- Kendi öz yaşamımıza her hafta yeni yaşamlar katmak ve ömrümüzü uzatmak için (Çetin Altan) …

31-Bizi bu bencillikten ancak edebiyat kurtaracağı, şiirler, öyküler,romanlar, tiyatrolar kurtaracağı için (Nurullah Ataç) …

32-İnsanın yeryüzüne insan olarak gelmemesi ve insanın ancak okuyarak, kendini yontarak, incelterek insan olabileceği için (Erasmus) …

34-Toplumda ahlakın yükselmesi ve ilerlemesi için(Nurullah Ataç) …

35-Kendimizi keşfetmemizi,kendimizi gerçekleştirmemizi, toplumsal yaşamın gerçek öznesi olmamızı sağladıkları için…

36- Bir metni anlayarak okumanın bir matematik problemini çözmeye benzemesi nedeniyle (Thondrik) …

37-İnsan yaşamı denen bu yolculukta bulabildiğimiz en iyi ‘nevale’, kitaplar olduğu için, (Montaigne)

38-İnsanın gözünü açtığı(Orhan Kemal) insanları kabalıktan, düzeysizlikten insancıllığa yükselttikleri için (M. Gorki) …

39-Daha iyi bir yaşama merdiven oldukları, her geçen gün dünyayla bağımızı sağlamlaştırdıkları, daha canlı hale getirdikleri için(Maksim Gorki) …

40- İnsan zekasına ket vuran engelleri ortadan kaldırdıkları, her türlü zeka hastalığına çare oldukları için (Kemal Karpat) …


…İNSAN HER YAŞTA KİTAP OKUMALIDIR.