Türkiye’nin köklü şehirlerinden birisi olan Niğde ve Niğde kalesi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Üç surla çevrili olan kale şehrin nadide eserlerinden birisidir. Fakat kalenin birçok bölümü günümüzde harap olmuştur. Duvarların bir kısmı ise evlerin duvarı haline gelmiştir. Sadece hisar bölümü ayakta kalan kalenin iki burcuda gözlemlenmiştir.

Sungurbey Camii’ne kadar uzandığı tahmin edilen surların batı kısmı yok olmuştur. Niğde tarihi yerler arasında bulunan kalenin tepe noktasındaki ana kule biri diğerlerine göre daha iyi korunsa da iç bölümleri harap olmuştur. Arap ve Bizans mimarisinin etkileri görülen kale M.Ö 8. Yıllarda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Fakat onarımına dair 1740 yılında bir bilgi içermektedir. Sadrazam İshak Paşa tarafından tamir gören Niğde Kalesi’nin tepesi günümüzde park haline çevrilmiştir. Niğde tarihi yerler arasında bulunan kaledeki saat kulesi tarihin yansımasını gözler önüne sermektedir. Kale hakkında bir kitabe olmadığı için tam olarak bilgi sahibi olunamamaktadır.