Çeşnigir Köprüsü, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi ile keskin Köprüköy beldesi arasında, keskin sınırları içerisinde bulunan Kızılırmak Nehri üzerinde Büyük Selçuklu Devleti zamanında yapılan tarihi bir köprüdür.

Tarihi
prünün yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte mimarisinden ve eldeki kaynaklardan anlaşıldığı üzere 13. yüzyıla ait bir eser olduğu tahmin edilmektedir. 1402 yılında Timur ve ordularının Ankara Muharebesi’ne giderken bu köprü üzerinden geçtikleri rivayet edilmektedir.

Mısır Seferi'ne giden Yavuz Sultan Selim köprüyü Mimar Sinan'a tekrar yaptırtmıştır. 1989 yılına kadar araç trafiğine açık olan köprü Kapulukaya Barajı'nın yapımından sonra, su seviyesinin yükselmesi sebebiyle kullanılamaz duruma gelmiş ve araç trafiğine kapatılmıştır.

Cumhuriyet Dönemi'nde çeşitli tarihlerde onarım gören köprü, son olarak 2010 yılında Kara Yolları 4. Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda restore edilmiştir.

prü şu anda araç trafiğine kapatılarak sadece halkın ziyaretine açılmıştır.

Mimari
Kesme taştan inşa edilen tarihi köprü 110 metre uzunluğunda 6 metre genişliğinde olup 18.60 metre orta açıklığa sahiptir. Yapının nehre sağlam oturabilmesi için orta kısımda bariz bir eğim vardır. Köprüde suyun akışını sağlamak için 3 tanesi yukarıda ve 9 tanesi de aşağıda olmak üzere 12 adet göz bulunmaktadır. Yapı, Selçuklu mimarisini gözlemleme olanağı sunması sebebiyle önemli bir yere sahiptir.