Güvercin Köprüsü, Antik Roma uygarlığı tarafından Misya eyaletinde (günümüzde Balıkesir) Gönen Çayı üzerine inşa edilen köprü. Günümüzde yıkık durumda olsa da köprü ayakları yapımında kullanılan "hava bölmeli sistem" nedeniyle ayaktadır.

Aynı zamanda Makestos Köprüsü gibi ve bölgedeki diğer Roma köprüleri gibi istihdam edilmiştir, bugün halen gelişmiş "oluk" sistemi dikkat çekicidir.

Neredeyse tüm iskeleler ve yedi küçük kemerler hala bozulmamış ve ayakta kalmıştır.

20. yüzyılın başlarında yürütülen bir saha incelemesinde, köprüde dört ana tonoz kalıntıları bulunmuştur. Bugün yapının geri kalanı durumunu belirlemek zordur ve bugün nehir yatağında kalan iki iskele taslakları, hala kaybolmamıştır.

Bununla beraber Karasi Beyliği döneminde yenilenmiş ve Osmanlılar zamanında da kullanılmıştır. Köprü moloz taştan yapılmış, bunun üzerine granit tozundan sıva yapılmıştır. Dört yuvarlak gözden meydana gelen köprü günümüzde halen harap bir durumdadır ve kullanılamaz biçimdedir.