oonoz hayvanlardan insanlara geçen (zooantroponoz) ve insanlardan hayvanlara geçen (antropozoonoz) herhangi bir enfeksiyon hastalığını tanımlayan terimdir. Birçok ağır ve önemli hastalık bu kategoridedir. Örneğin ;
Kuduz,
Kuş gribi
Domuz gribi
Deli dana hastalığı vb.
Terimin kökeni Yunanca zoon yani "hayvan" ve nosos yani "hastalık" sözcükleridir.
Sınıflandırma

Bulaşma yollarına göre
Yaşam döngülerine göre
Rezervuar konakçılarına göre
Etiyolojilerine göre
Zoonoz hastalık bulaş yolları

Temas yoluyla:
Tularemi, şarbon
Hayvan ısırığı yoluyla:
Kuduz
Sindirim yoluyla:
Bruselloz, salmonelloz
Solunum yoluyla:
Tularemi, şarbon