Zeyd bin Sâbit (r.a.), vahiy kâtiplerindendir ve en uzun yaşayanlardandır. Peygamber Efendimiz zamanında
Kur'ân-ı Kerîm'i
en güzel okuyan hafızlardandı. İbn-i Abbas (r.anhümâ) gibi büyük müfessirler kendisinden ilim almışlardır.

Tebük
harbinde Mâlik ibn-i Neccâr oğullarının bayrağı, Umâre ibn-i Hazm'ın elinde idi. Resûlullah (s.a.v.) sancağı ondan alıp Zeyd'e vermiş ve "Zeyd Kur'ân'ı çok iyi bilir, Kur'ân her şeyin önündedir.? buyurmuştur.

Hazret-i Zeyd çok zeki idi. Resûlullâh'a (s.a.v.) Süryanice yazılmış mektuplar gelmeye başlayınca Resûlullâh'ın (s.a.v.) emriyle en kısa bir zamanda Süryanice öğrenmiştir.

Hz. Ebûbekir, Hazret-i Zeyd'i Kur'ân-ı Kerîm'i cem etmekle vazifelendirdiğinde vazifenin ağırlığından dolayı mazur görülmesini arz etti. Bunun üzerine Hz. Ebûbekir, onun müstesna zekâsını, ilmî şahsiyetini, hakkında umumun itimadını şu vecizesinde hulasa ederek:

"Ey Zeyd, sen akıllı, reşîd bir gençsin. Biz seni, hiçbir kusur ile itham edemeyiz.? demiştir.

Hz. Ömer
ve
Hz. Osman (r. anhümâ)
hacca gittikleri zaman Medine'de yerlerine
Zeyd bin Sâbit'i
vekil bırakmışlardı.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) âhirete irtihal buyurdukları zaman halife seçilmesi sırasında Ensar kendi aralarında toplandılar. Bir kişi bizden bir kişi sizden emir olsun dediler. Ensar'dan Hazret-i Zeyd bin Sâbit (r.a.) kalkıp şöyle dedi:

"Resûlüllah (s.a.v.) Muhâcirlerdendi, biz de onun Ensar'ı (yardımcıları) idik. Şimdi halife yine Muhâcirlerden olacak, biz de onun Ensar'ı olacağız.?

Bu sözler üzerine Hz. Ebûbekir, Ensâr-ı Kirâm'ın hepsine hayır duâ etmiştir. (Radıyallâhü Teâlâ Anhüm)