Eksabayt'tan bir büyük bilgisayar depolama birimidir.
1 zettabayt
1024 eksabayt
1048576 petabayt
1073741824 terabayt
1099511627776 gigabayt
1125899906842620 megabayt
1152921504606850000 kilobayt
1180591620717410000000 bayt
1208925819614630000000000 bit'e eşittir