Ortaya çıkma, görünme, belirme, baş gösterme, meydana çıkma