Zararlı atıkların sahip oldukları zehirlilik, koroziflik, parlayıcılık ve patlayıcılık gibi özellikleri ile diğer atık türlerine göre nazaran yönetimlerinde daha çok dikkat edilmesi gereken atıklardır.