Bilgisayarda yapılan bütün mantıksal işlemler kaba bir temele dayanır. Şartlar sağlandığı halde yapılacak işlem belirlenir. Ve şartlar sağlandığında, bu işlemler yapılır. Şartların kontrol edilmesini, C (ve daha birçok) programlama dilinde if operatörünü kullanarak yaparız. if operatörünün genel kullanım yapısı şu şekildedir: if( koşul ) { komut(lar) } Eğer if'in altında birden çok komut varsa, ayraç işareti (veya küme parantezi) koymamız gerekir. Şayet if'ten sonra, tek komut bulunuyorsa, ayraç koyup-koymamak size kalmıştır. Zorunluluğu yoktur.*
Örnek bir program yazalım. Bu programda kullanıcının klavyeden, bir tam sayı girsin. Ve bizde girilen sayı, 100'den büyükse, ekrana yazdıralım: #include<stdio.h> int main( void ) { int girilen_sayi; printf("Bir tam sayı giriniz> "); scanf("%d",&girilen_sayi); if( girilen_sayi > 100 ) printf("Sayı 100'den büyüktür\n"); return 0; } Bazı durumlarda, bir koşulun doğruluğuna göre sonuç yazdırmak yetmez. Aksi durumda da ne yapacağımızı belirtmek isteriz. Bunun için if-else yapısını kullanırız.*
if-else yapısı şu şekildedir: if( koşul ) { komut(lar) } else { komut(lar) }
Önceki yazdığımız programıdüşünelim; 100'den büyük olduğunda, ekrana çıktı alıyorduk. Bu programa bir özellik daha ekleyelim ve 100'den küçükse, bunu da söyleyen bir yapıyı oluşturalım: #include<stdio.h> int main( void ) { int girilen_sayi; printf("Lütfen bir tam sayı giriniz> "); scanf("%d",&girilen_sayi); if( girilen_sayi > 100 ) printf("Sayı 100'den büyüktür\n"); else printf("Sayı 100'den küçüktür\n"); return 0; } Örnekte gördüğünüz gibi, bir koşulun doğruluğunu program kontrol ediyor ve buna doğru olursa, bazı işlemler yapıyor. Şayet verilen koşul yanlışsa, o zaman daha başka bir işlem yapıyor. Ancak ikisini de yapması gibi bir durum söz konusu değil.