Hint - Avrupa dil ailesine mensup olan Fransızca dünyada yaklaşık 200 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Avrupa Birliği resmi verilerine göre Avrupa'da en sık konuşulan dil olan Fransızca 26 harften oluşan bir alfabeye sahiptir.

Evde Fransızca öğrenmeye başlarken ilk olarak Fransız alfabesininin öğrenilmesi gerekir. Fransızca harfleri okunuşları; a (a), b (be), c (se), d (de), e (ö), f (ef), g (je), h (aş), i (i), j (ji), k (ka), l (el),m (em), n (en), o (o), p (pe), q (kü), r (eğ), s (es), t (te), u (ü), v (ve), w (dublüve), x (iks), y (igrek), z (zed) şeklindedir. Ardından ''Bonjour (Bonjur)'', ''Bonsoir (Bonsuar)'', ''Bonne nuit (Bonnüi)'', ''Merci (Mersi)'', ''De rien (Dörien)'' gibi basit tanışma ve selamlaşma cümlelerinin okunuşlarıyla birlikte çalışılması gerekir. Fransızca aksanlı bir dil olduğu için internetten izlenebilecek videolar ile hem dinleme hem de dinlenenleri yüksek sesle tekrar ederek söyleme oldukça faydalı bir alıştırma olacaktır.

Fransızca kulağının geliştirilmesi adına yapılabilecek bir diğer alıştırma da Fransızca şarkı dinlemektir. Fransızca şarkı dinlerken aynı anda bir taraftan da şarkı sözleri takip edilmelidir. Böylece hem Fransızca okuma hem de yazma çalışması yapılmış olur.

Dinleme ve konuşmayı geliştirmek adına Fransızca dizi veya film izlemek de faydalı olur. Altyazıların da Fransızca seçilmesi dilin daha çabuk kavranmasına yardımcı olur. Dinlenenler altyazı ile takip edildiğinde hem Fransızca kulağını hem de konuşma becerileri geliştirilir.

Fransızca'daki en önemli kavramlardan biri de artikel kavramıdır. Fiil ve nesneler, işi yapan kişinin kadın veya erkek olmasına göre çekimlenir. Nesnelerde “le” artikeli eril, “la” artikeli ise feminen nesneler ve şahıslar için kullanılır. Çoğul durumlarda erkek ya da dişi nesne ya da kişiler için de “les” kullanılır. La télévision, le livre ve les girafes gibi kelimeler buna örnektir. Bu artikellerin bir kuralı olmadığından ezberlenmesi ve bol bol pratik yapılması gerekir.

Kelime dağarcığını geliştirmek içinse Fransızca kelime kartları kullanılabilir. Öğrenilen kelimeler cümle içinde kullanılarak pekiştirilmelidir.