Günlük yaşantımızda birçok teklif, davet ve öneriyle karşılaşırız. Bu teklifleri kabul ederiz veya reddederiz. Reddettiğimiz teklifler içinse mazeret sunarız.

İngilizce’de teklifleri kabul ederken (accepting), reddederken (refusing) ve reddetme mazeretimizi bildirirken (making excuses) bazı kalıplar kullanırız. Şimdi bunları sırayla görelim:

1. Accepting Expressions- İngilizce Kabul Etme İfadeleri

İngilizce’de yapılan bir teklif ya da daveti kabul ederken kullanılan bazı ifadeler şunlardır:

Sure : Elbette

Yes, please : Evet , lütfen

I’ll definitely be there: Kesinlikle orada olacağım.

Yes,I’d love to : Evet , isterim.

I’d love to , thanks : İsterim , teşekkürler

Cool! : Harika

Awesome : Harika

That sounds fun : Kulağa eğlenceli geliyor

That sounds great : Kulağa harika geliyor.

I’ll be there for sure : Mutlaka orada olacağım.

Yeah , sounds good : Evet , kulağa hoş geliyor.

Why not? : Neden olmasın

That would be fantastic : Bu muhteşem olur.

Of course. Where is it? : Tabii ki , nerede?

Great! What time is it? : Harika , saat kaçta?

OK. Thanks for inviting me : Tamam. Beni davet ettiğin için teşekkürler.2. Refusing Expressions and Make Excuses – İngilizce Reddetme ve Mazeret Bildirme İfadeleri

Yapılan bir teklifi ya da daveti reddederken ve reddetme mazeretimizi belirtirken kullanılabilecek bazı ifadeler şunlardır:

I’m afraid I can’t : Üzgününüm , yapamam/gelemem.

I must help my dad/mum : Babama / anneme yardım etmeliyim.

No , thanks. I’m full. : Hayır, teşekkürler.Tokum

Sorry , but I’m too busy. : Üzgünüm ama çok meşgulüm.

I’d love to but …… : İsterim ama …………

I’d love to but my cousins are coming that day : İsterim ama o gün kuzenlerim gelecek.

I’d love to but I have to be at home by 12 : İsterim ama 12’ye kadar evde olmak zorundayım.

I’d love to but I can’t : İsterim ama yapamam / gelemem.

Another time, maybe : Belki başka zaman

I can’t make it : Yapamam / Gelemem.

Oh, thanks. I don’t get on well with… : Teşekkürler, onunla iyi anlaşamıyorum.

Sorry, but I don’t like classical music : Üzgünüm ama klasik müzikten hoşlanmıyorum.3. Making Invatitions – İngilizce Davet Etme İfadeleri

Birisini bir şey yapmaya davet ederken veya teklifte bulunurken kullanabileceğimiz bazı ifadeler şunlardır:

Would you like to ……. ? : “…….. ister misin? ” anlamına gelir. Bu soru kalıbıyla birlikte kullanılan fiile herhangi bir ek getirilmez. Bir isimle birlikte kullanıldığında ‘’to’’ atılır ve isim hiçbir ek almaz.

Example / Örnek
» Would you like to join us? (Bize katılmak ister misin? )
» Would you like to come to my birthday party? (Doğum günü partime gelmek ister misin?)
» Would you like pizza? (Pizza ister misin?)


How about / What about? : ‘’ Ne Dersin? ‘’ anlamına gelir. Birlikte kullanıldığı fiillere –ing takısı getirilir,isimler herhangi bir ek almaz.

Example / Örnek
» What about going to cinema? (Sinemaya gitmeye ne dersin?)
» How about organizing a surprise party for Jane? (Jane için sürpriz bir parti organize etmeye ne dersin?)
» What about a glass of hot chocolate? (Bir bardak sıcak çikolataya ne dersin?)


Fancy ……? : ‘’ ……. ister misin? ‘’ anlamına gelir.Kendisinden sonra gelen fiil –ing eki alır.

Example / Örnek
» Fancy joining us? (Bize katılmak ister misin?)
» Fancy going to Jack’s barbecue party? (Jack’in mangal partisine gitmeye ne dersin?)


Let’s…….. : Ardından fiil hiçbir ek almadan getirilir.’’ Hadi ‘’ anlamına gelir.

Example / Örnek
» Let’s swim. ( Hadi yüzelim.)
» Let’s plan a slumber party. (Hadi pijama partisi planlayalım.)
» Let’s visit our grandparents. (Hadi büyükanne/babamızı ziyaret edelim.)


Shall we…….? : I ve WE özneleriyle birlikte kullanılır. Birlikte kullanılan fiile hiçbir ek getirilmez.

Example / Örnek
» Shall we go for a walk? (Yürüyüşe gidelim mi?)
» Shall I bring some music CDs ? (Birkaç müzik CD si getireyim mi?)
» Shall we help our mum? (Annemize yardım edelim mi?)


I hope you can come : Umarım gelebilirsin.I hope to see you there : Seni orada görmeyi umuyorum.