Sentence structure (cümle yapısı) konusunu 3 bölümde inceleyebiliriz:
 • Simple Sentences (Basit cümle)
 • Compound Sentences (Birleşik cümle)
 • Complex Sentences (Karmaşık cümle)
Simple Sentences
Genellikle özne ve fiil içeren cümlelerdir; nesne ve dolaylı tümleçte içerebilirler. Türkçedeki basit cümleler gibidirler.
 • I am going to cinema. (Sinemaya gidiyorum.)
 • I will come tomorrow. (Yarın geleceğim.)
 • I wrote a book. (Kitap yazdım.)
Compound Sentences
İki yada daha fazla cümlelerin bağlaçlarla (and, but, because, or, then…) birbirine bağlanmış şekline denir.
 • I will go home and i will do my homework. (Eve gideceğim ve ödevimi yapacağım.)
 • I didn’t do my homework because my friends came. (Ödevimi yapmadım çünkü arkadaşlarım geldi)
 • I went there but i couldn’t find him. (Oraya gittim fakat onu bulamadım.)
 • You can go to swim or you can stay here with me. (Yüzmeye gidebilirsin ya da benimle burada kalabilirsin.)
Complex Sentences
Bir ana cümle ve bir ya da daha çok yan cümle içeren cümlelerdir. Yan cümleler genellikle tek başlarına bir anlam ifade etmezler.

3 şekilde ayırabiliriz:
Noun Clauses (isim cümlecikleri)
Bir ana cümlede özne veya nesne görevi yaparlar.
 • I will buy a PC.(Basit cümle)(Bilgisayar alacağım.)
  I will buy what I want.(Ne istiyorsam onu alacağım.)
  Oradaki what ismin yerini tutmuştur ve yanındaki cümleyi yan cümle haline getirmiştir.
 • You can’t know what it is to be old.(Yaşlı olmak nedir bilemezsin.)
 • I don’t know who did this. (Bunu kimin yaptığını bilmiyorum.)
Adjective Clauses (sıfat cümlecikleri)
Ana cümle içinde bir sıfatın yerini tutarak yan cümle oluştururlar.
 • The pc which is red.(Kırmızı olan bilgisayar.)
 • The boy whom you met last day.(Geçen gün tanıştığın çocuk.)
 • The man whose wife is speaking now.(Eşi şu anda konuşan adam.)
Adverb Clauses (zarf cümlecikleri)
Zarflar işin neden, nerede, ne zaman, amacını, şartını vb. şeyleri bildirirler. Bunları bildirirken yan cümlelerde oluşur.
 • I was speaking while you were reading.(Sen okurken ben konuşuyordum.)
  İşin dolaylıda olsa ne zaman yapıldığını bildirmiş.
 • I went to home because I was too tired.(Eve gittim çünkü çok yorgundum.)
  İşin neden yapıldığını bildirmiş.
 • I love cats so I bought a cat.(Kedileri seviyorum bu yüzden kedi satın aldım.)
  Amaç bildirmiş.
 • If you come here, you can see me.(Buraya gelirsen beni görebilirsin)
  Şartını bildirmiş.