You can not teach an old dog new tricks.

Eski köpeğe yeni numaralar öğretemezsin. [YANLIŞ]

Ağaç yaşken eğilir. [DOĞRU]


Time is money.

Zaman paradır. [YANLIŞ]

Vakit nakittir. [DOĞRU]


Between the devil and deep sea.

Şeytan ile derin deniz arasında. [YANLIŞ]

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. [DOĞRU]


It is never too late to mend.

Onarmak için asla geç değildir. [YANLIŞ]

Zararın neresinden dönersen kârdır. [DOĞRU]


Two heads are better than one.

İki tane kafa bir taneden iyidir. [YANLIŞ]

Akıl akıldan üstündür. [DOĞRU]


Many hands make light works.

Birçok el, ışığı yakar. [YANLIŞ]

Bir elin nesi var, iki elin sesi var. [DOĞRU]


Where there is life there is hope.

Hayatın olduğu yerde umut vardır. [YANLIŞ]

Çıkmadık candan ümit kesilmez. [DOĞRU]


Once thief, always a thief.

Bir defa hırsız olursa, her zaman hırsızdır. [YANLIŞ]

Alışmış kudurmuştan beterdir. [DOĞRU]


Walls have ears.

Duvarların kulağı vardır. [YANLIŞ]

Yerin kulağı var. [DOĞRU]


As you make your bed, so you lie on it.

Madem yatağını yaptın, şimdi üzerine yat. [YANLIŞ]

Kendi düşen ağlamaz. [DOĞRU]


The apples on the other side of the wall are the sweetest.


Duvarın diğer tarafındaki elmalar daha tatlıdır. [YANLIŞ]

Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. [DOĞRU]


A burnt child dreads the fire.

Yanmış çocuk ateşten korkar. [YANLIŞ]

Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. [DOĞRU]


All his geese are swans.

Onun bütün kazları kuğudur. [YANLIŞ]

Kuzguna yavrusu şahin görünür. [DOĞRU]


Give a dog a bad name and hang him.

Bir köpeğe kötü isim tak ve onu idam et. [YANLIŞ]

Adamın adı çıkacağına canı çıksın. [DOĞRU]


Cleanliness is next to godliness.

Temizlik dindarlığın yanındadır. [YANLIŞ]

Temizlik imandan gelir. [DOĞRU]