Oynayın kız oynayın durmanın ne karı var
A bu köyün içinin acaip bekarı var
Derule

Çek aşağı yukarı havanın fitilini

Niye konuşmuyorsun kuş mu yedi dilini
Derule

Oy sandığım sandığım yeşil boya boyandım
Demin türkü söylerdim şimdi neye dadandım
Derule

Oynayın kız oynayın durmanın ne karı var
A bu köyün içinin acaip bekarı var.