ANKARA

Ankara’dan doğdu gün,
Öğün Türk oğlu öğün
Tan yeridir Türklüğün
Bahtı ak, taşı kara,
Adı Büyük Ankara

Ordu orda kuruldu,
Düşman orda vuruldu,
Türk’e bir kale oldu
Bahtı ak, taşı kara,
Yurdun kalbi Ankara.

Harp meydanı ovası,
Başkumandan obası,
Yüce kartal yuvası.
Bahtı ak, taşı kara,
Can evimiz Ankara

HASAN ALİ YÜCEL