Afet, birçok kurum ve kuruluşun koordineli bir biçimde görev almasını gerektiren bir durumdur. Afet durumunda bölgeye dışardan yardım ilk 24-48 saatte ulaşamayabilir. Bundan dolayı tüm afetler için yerel düzeyde afet oluşmadan önce planlar yapılmalıdır. Afetzedeler hastaneye ilk 30 dakika içinde ulaşmaya başlarlar. Yaralıların %80’i ilk 90 dakikada kendi imkânlarıyla en yakın hastaneye geldiklerinden afet bölgesine en yakın hastane en çok hasta ile karşı karşıya kalır. Tıbbi yardıma en çok talep ilk 24 saat içinde olmaktadır. Yaralılar afetin özellikle ilk üç-beş günü içinde acil tıp hizmetlerine gereksinim duymaktadırlar.*
Afet meydana geldikten sonra etkilenen insanların ihtiyaçlarının hızla karşılanması ve hayat standartlarının düzeltilmesi için ülkedeki tüm kurum ve kuruluşların koordineli ve planlı bir şekilde çalışması ve müdahale etmesi gerekir. Afetler çok sayıda yaralanmalara, can ve mal kaybına neden olmaktadır. Toplumların alt yapısını ve sosyal yapısını bozarak salgın hastalıkların yayılmasını kolaylaştırır. Ek olarak toplumlarda çok ciddi psikolojik travmalara sebep olmaktadır. Toplumdaki nüfus yoğunluğu, yerleşim yerinin özelliği ve yapılarının daynıklılığı, tolumun afetlerdeki tecrübesi ve hazırlıklı olması gibi faktörler afetlerdeki kayıpları belirler.
  • Bu yüzden afet öncesinden belli plan ve tatbikatlarla koordinasyon refleksimizi yükselterek olası afet durumunu en az zararla atlatmalıyız.AFETSİZ GÜNLER DİLERİM.😊