Anne adaylarını bekleyen en büyük tehlikelerden biri de kadının vajen ve anal bölgesine yerleşen bir tür bakteri olan grup B Streptekoklar (g-BS). İhmal edilmesi halinde doğum sırasında anneden çocuğa geçen bu bakteriler, bebeklerde ciddi problemlere yol açıyor.

Grup B Streptekokların sağlıklı kadınların yaklaşık yüzde 15-40 ında görülür. Anne adayları yapılacak basit bir testle grup B Streptekok taşıyıp taşımadıklarını öğrenebilir. Yapılan araştırmalarda yaklaşık her 1000 doğumdan birinde bu enfeksiyona bağlı ciddi komplikasyonlar gelişir. g-BS özellikle hamilelik döneminde kadınların genital bölgesinde hızla yayılan bir bakteri türü. Çalışmalarda, g-BS taşıyıcısı olduğu tespit edilen her 100 annenin birinde doğum sırasında bebeğe enfeksiyonun bulaştığı saptandı. Nadir bir enfeksiyon olmakla beraber bebekte çok ciddi zararlara sebep olduğu için yurtdışında birçok klinikte doğum öncesi rutin tarama testleri içerisine dahil edildi.

g-BS Taşıyıcısı Olunduğu Nasıl Anlaşılır?
g-BS testi hamileliğin 35-37 nci haftasında yapılır. Bu dönemler dışında yapılan test annenin enfeksiyonu taşıyıp taşımadığı hakkında yeterli bilgi vermez. Testin sonucu 2 gün içerisinde alınır. Amerikan Pediatri Cemiyeti de g-BS taramasının yapılmasını önerir.

g-BS Anneye Nasıl Bulaşır?
g-BS normal şartlarda vajen ve bağırsağa yerleşen ve bu bölgelerde çoğalan bir bakteri türü. Cinsel yolla bulaşmaz. Anne adayında herhangi bir klinik belirti ve şikâyete sebep olmaz. Normal sağlıklı bireylerin yaklaşık %15-40 ında bulunur.

Eğer g-BS Testi Pozitif Çıkarsa?
Mutlaka her taşıcı annenin bebeğinde g-BS enfeksiyonu görülecek diye bir şart yok. Ama yine de hem doktorun hem de anne adayının bu riskle ilgili gerekli tedbirleri alması gerekir.

Bebekte g-BS Enfeksiyonu Riski Ne Zaman Ortaya Çıkıyor?
Hamileliğin 37inci haftasından önce zarların yırtılması durumunda, yine doğumdan 18 saat veya daha önce zarların yırtılması, doğum öncesi dönemde ateşin yükselmesi ve daha önceki doğumlarda g-BS enfeksiyonu görülmüş olması durumda.

Bebeğimi g-BS Enfeksiyonundan Nasıl Koruyabilirim?
Testi pozitif olan annelerde, bebeği bu riskten korumak amacıyla bazı durumlarda koruyucu olarak antibiyotik kullanılması önerilir. Bu durumda anne adayı jinekologu ile temasa geçerek tedavi ve süresi hakkında gerekli bilgileri alabilir. Testi pozitif anne adayları enfeksiyon riski için doğuma kadar belirli aralıklarla takip ediliyorlar.

g-BS Bebeği Nasıl Etkilemektedir?

Enfeksiyon erken tip ve geç tip olarak iki şekilde kendini gösterir. Erken tip enfeksiyon doğumu takip eden 5 gün içerisinde görülür. Bebekte, nefes alma zorluğu, kan basıncı ve kalp atımında düzensizlik, böbrek problemleri, hazımsızlık, yaygın iltihap, zatüreye ve menenjite neden olur. Geç tip enfeksiyon ise doğum takip eden 7nci gün ve 6 ay arasında görülür. Erken enfeksiyona göre daha ciddi bir seyir izler. Bebeklerde menenjit, kemik ve eklem iltihapları, kalp enfeksiyonlarına yol açar.

g-BS Enfeksiyonu Ne Kadar Önemli?
Bebekte yaygın iltihap, menenjit ve zatürreye sebep olduğu için çok önemli.

Eğer test pozitif çıkarsa bebek kesin hasta mı oluyor?
g-BS taraması pozitif anne adaylarının yaklaşık 1/100'ünde bebekte g-BS'ye bağlı etkiler ortaya çıkar. Bu durumda kişilerin jinekologlarıyla temasa geçerek tedavi olması gerekir. Doktor kontrolü olmadan bilinçsizce antibiyotik kullanmak hem yeni doğan bebekte hem de anne adayında ciddi problemlere sebep olacağından tedavi mutlaka doktor gözetiminde yapılmalı.

g-BS Testini Yaptırmak Zor mu?
Bu testin hiçbir zorluğu yok. Anne adayının jinekologu tarafından alınan vajinal sürüntünün laboratuarda incelenmesiyle sonuç alınır.

Dr. Aytaç Keskineğe
Klinik Biyokimya Uzmanı