Atlas “Yüzü parlak, sık dokunmuş bir tür ipekli kumaş.” anlamına gelmektedir.

Kökeni Arapça’dır.

Atlas Ege yanına isim olarak konulabilir.

(atlas) şeklinde okunur.