Bade “Şarap, içki.” anlamına gelmektedir.

Kökeni Farsça’dır.

Bade Lina ve Bade Mina isimleri yanına uygun olabilir.

(ba:de) şeklinde okunur.