OYA: İpek ibrişim kullanılarak iğne, fırkete gibi şeylerle yapılan ince dantel