Her bireyin bir ismi olmalıdır. Her isim özeldir ve farklı anlamları vardır. Bunlardan biri de Cihan ismidir. Bu isim Kuran-ı Kerimde geçmemektedir. İsmin kökeni Arapça ve Farsça olarak bilinir. Genel olarak erkek bireyler için kullanılır lakin nadiren de olsa bayan bireyler için de kullanılır.

Cihan isminin 3 farklı anlamı var ama hepsinin de asıl anlamı ve niteliği aynıdır. Birinci ve en öndeki anlamı; evren, alem anlamındadır ve Türk Dil Kurumu tarafından bu anlam kullanılır. İkincisi ise nazlı, cilveli anlamında bilerek isteyerek naz yapan ve cilveli dolaşan kişi anlamında kullanılır. Bu anlam genellikle eski Türk toplumlarında kullanılan ve annesinden gelen özellikten dolayı kullanılır.

Üçüncüsü ise yine eski zamanlardaki bir anlam niteliğindedir. Türk Dil Kurumunun da belirlediği kısalttığı bir anlamdır. Dünya, alem, kainat, yeryüzü, yerküre anlamındadır. Bir başka değişle ulaşılması zor doğa niteliklerini andırır. Ayrıca ikinci dünyada yaşayan insanların tümünden oluşur. En sonuncu anlamda kadın ve erkek olarak konulabileceğini kanıtlayan bir anlamdır.

Cihan İsminin Analizi
Cihan isminin analizi yapmak kişinin hangi karakteristik özelliklere sahip olduğunu öğrenmektir. Cihan ismindeki her harfe karşı bir karakteristik özellik denk gelmektedir.

C: Konuşma ve yazma yetenekleri olan
İ: Kırılgan
H: Sakin ve durağan
A: Atılgan-enerjik
N: Sağduyulu

Cihan İsminin Numerolojisi
Cihan isminin numerolojisini isimde yer alan her bir harfin alfabedeki rakamsal karşılığına göre hesaplıyoruz.

C: 3
İ: 12
H: 10
A: 1
N: 17

Cihan isminin numerolojik değeri: 43