Beste: Bir müzik parçasını oluşturan ezgilerin tümü