Yezra
Çoğalma, yayılma.Kuran’da geçmektedir (Şura 11).